JIJ! Kinder- en jeugdcoaching is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die even niet zo lekker in hun vel zitten om wat voor reden dan ook. JIJ! biedt een vorm van kortdurende en oplossingsgerichte hulpverlening, waarbij uitgegaan wordt van de kwaliteiten van het kind.

Heb JIJ! (of heeft jouw kind):
- Leerproblemen
- Weinig zelfvertrouwen
- (Faal)angsten
- Last van boze buien of andere emoties
- Concentratieproblemen
- Problemen in sociale contacten
- Last van veranderingen in omgeving
- Eetproblemen
- Huiswerkproblemen
- Gedragsproblemen
- Slaapproblemen
- …

Zit JIJ! of jouw kind ergens mee dat niet in deze lijst staat en vraag JIJ! je af of je bij MIJ! aan het juiste adres bent, kun je altijd contact opnemen.

 

Aanmelding en kennismaking
Een coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Wanneer JIJ! Kinder- en jeugdcoaching iets voor jullie kan betekenen, stuur ik een intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

 

Oriëntatiegesprek
Tijdens het oriëntatiegesprek ga ik in op het door u ingevulde vragenformulier en kijken we samen naar wat
precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een andere soort hulpverlening.

 

Coachingsessies
Een coachingstraject beslaat gemiddeld 5 tot 7 sessies van 1 à 1,5 uur. Het ene kind zal minder tijd nodig hebben, het andere meer.

 

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van het kind en zal ik u op de hoogte stellen als de behoefte van uw kind afwijkt.

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet, zoals spel, tekenen, NLP, mindmap maken. 

Tijdens het traject evalueren we waar nodig en kunnen we zo nodig, het plan bijstellen.