Aanmelding en kennismaking

Een coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Wanneer JIJ! Kinder- en jeugdcoaching iets voor jullie kan betekenen, stuur ik een intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

 

Oriëntatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek ga ik in op het door u ingevulde vragenformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een andere soort hulpverlening.

 

Coachingsessies

Een coachingstraject beslaat gemiddeld 5 tot 7 sessies. Het ene kind zal minder tijd nodig hebben, het andere meer.

 

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van het kind en zal ik u op de hoogte stellen als de behoefte van uw kind afwijkt.

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet, zoals spel, tekenen, NLP, mindmap maken.

Na 5 sessies vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin we samen bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt. Tijdens dit gesprek bekijken we of er nog meer sessies nodig zijn of dat we het traject kunnen afsluiten. Om uw kind een veilige situatie te bieden, wordt op inhoudelijke zaken alleen ingegaan nadat uw kind mij hier toestemming voor heeft gegeven.

Het kan zijn dat uw kind te weinig vooruitgang heeft geboekt en dat het gebaat is bij een andere vorm van hulpverlening. In dit geval kan ik adviezen voor doorverwijzing geven.