Mindset

Wat is 'mindset'?

De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over hun intelligentie, talenten en kwaliteiten.

Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.

Kinderen met een VASTE MINDSET geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde
‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en hiermee zal je het de rest van je leven moeten doen.
Kinderen met een GROEI MINDSET daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen.  
Je talenten zijn slechts het startpunt en je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

 

Valkuilen van een vaste mindset

- uitdagingen uit de weg gaan

- opgeven bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes

- je dom voelen als je hard moet werken om iets onder de knie te krijgen

- niet goed tegen kritiek kunnen

- graag de beste willen zijn

 

Wat leren de kinderen in de Training?

– uitdagingen aan te gaan
– fouten durven maken
– leren doorzetten
– dat je door hard werken en inspanning verder komt

 

Hoogbegaafdheid en mindset

Hoogbegaafde kinderen hebben relatief vaak een vaste mindset. Dit lijkt misschien tegenstrijdig met hun hoge IQ, maar het is heel goed te verklaren:

- de term hoogbegaafdheid staat voor veel mensen voor slim zijn of alles goed kunnen, beter of sneller zijn dan anderen enz. Dit kan de         
  indruk wekken dat je de beste bent of moet zijn
- de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen loopt voor op die van leeftijdgenoten
- deze kinderen ervaren weinig uitdagingen; ze hoeven vaak maar weinig moeite te doen en doen daardoor weinig ervaring op met het 
  maken van fouten

 

De training

De training is voor (hoogbegaafde) kinderen van 7 t/m 12 jaar die last hebben van een vaste mindset.

De training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 6 kinderen en bestaat uit 8 lessen van 60 minuten, waarvan de eerste les een kennismakingsles is. Vanaf de tweede les werk ik vanuit het werkboek 'Mindset', dat is ontwikkeld door het Talentenlab dat gespecialiseerd is in talentenontwikkeling, onderwijs en hoogbegaafdheid.

 

Ouders

Ook ouders krijgen informatie over 'Mindset' en tips om je kind te ondersteunen. Na vier lessen vindt er een telefonische tussenevaluatie plaats en na de training plannen we een evaluatiegesprek.

 

De kosten

De training wordt gegeven in kleine groepjes en kost € 150,-  per kind. Dit bedrag is inclusief het werkboek.

Wil je liever dat je kind de training individueel volgt bij JIJ! Kinder- en jeugdcoaching? Dat is mogelijk! Dan gelden de normale tarieven.